Konferencja zakończyła się

Pieczę naukową nad 51. Zjazdem Okulistów Polskich sprawują wybitni specjaliści

Jacek P. Szaflik / Grażyna Malukiewicz
Prof. dr hab. n. med. / Prof. dr hab. n. med.

Tematyka konferencji

Grono wykładowców tworzą znakomici okuliści, których wiedza i doświadczenie gwarantują najwyższy poziom merytoryczny wykładów.
Tematami wiodącymi będą:
  • Okulistyka Dziecięca i Strabologiczna
  • Neurookulistyka i Elektrofizjologia Kliniczna
  • Chirurgia Zaćmy i Chirurgia Refrakcyjna
Sponsor Diamentowy
Sponsor Złoty
Sponsor Srebrny
Patroni Medialni