Zjazd Okulistów Polskich 2020

Prelegenci

Prowadzi wykłady:
 • Brachyterapia śródtkankowa pulsacyjna (PDR) w leczeniu nowotworów złośliwych przydatków oka
 • Ultrasonografia i ultrabiomikroskopia w praktyce okulistycznej – kurs dla zaawansowanych

Ambroziak Anna

dr n. med.

Prowadzi wykład:
 • Miejscowa farmakoterapia jaskry - leki bez konserwantów jako standard postępowania
Prowadzi wykład:
 • Analiza nowotworów aparatu ochronnego oka w latach 2017-2019 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach
Prowadzi wykłady:
 • Zaburzenia widzenia zmierzchowego — nowa epidemia początku XXI wieku?
 • Badania elektrofizjologiczne w okulistycze
Prowadzi wykład:
 • Ocena ruchomości oczu po urazie oczodołu - prezentacja przypadków
Prowadzi wykład:
 • Zabiegi laserem Nd:YAG - technika kapsulotomii, irydotomii i witreolizy
Prowadzi wykład:
 • Niemowlę bez kontaktu wzrokowego – przyczyny i rokowanie
Prowadzi wykład:
 • Benefit for the latest optics for cataract surgery following refractive surgery
Prowadzi wykład:
 • Strategia diagnostyczna w przypadkach stwierdzenia zblednięcia tarczy nerwu wzrokowego u dzieci
Prowadzi wykład:
 • Budowa i funkcja drogi wzrokowej
Prowadzi wykład:
 • Trabekulektomia i łączona trabekulotomia-trabekulektomia jako leczenie pierwszego wyboru w jaskrze pierwotnej wrodzonej – obserwacje długoterminowe
Prowadzi wykład:
 • Ocena wybranych parametrów angio-oct u pacjentów z cukrzycą
Prowadzi wykłady:
 • Zabiegi laserem Nd:YAG - technika kapsulotomii, irydotomii i witreolizy
 • Aberrometria śródoperacyjna ORA w chirurgii zaćmy - pierwszy rok doświadczeń
 • Nowoczesne metody korekcji wad wzroku - refrakcyjna wymiana soczewki i laserowa korekcja wad refrakcji wraz z korekcją astygmatyzmu
Prowadzi wykład:
 • OMNI TM w leczeniu niezaawansowanej jaskry otwartego kąta - 24-miesięczna obserwacja
Prowadzi wykłady:
 • Wrażliwość na promieniowanie komórek czerniaka naczyniówki
 • Pierwotne hodowle komórkowe 2D i 3D czerniaka błony naczyniowej
Prowadzi wykład:
 • My current workflow with toric IOL
Prowadzi wykład:
 • Diagnostyka odwarstwienia siatkówki w badaniu USG
Prowadzi wykład:
 • Opieka pooperacyjna pacjenta z zaćmą
Prowadzi wykład:
 • Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego – epidemiologia objawu u pacjentów hospitalizowanych w okresie 12 miesięcy, z opisem serii przypadków i analizą trudności diagnostycznych
Prowadzi wykład:
 • Badania elektrofizjologiczne w okulistycze
Prowadzi wykłady:
 • Zależność między tarciem oczu a grubością rogówki i keratometrią u dzieci chorujących na atopowe zapalenie skóry i dzieci zdrowych
 • Stożek od A do Z
Prowadzi wykład:
 • Analiza współwystępowania zaburzeń w krążeniu pozagałkowym oraz odchyleń w badaniu elektroretinogramu stymulowanego wzorcem u osób z krótkowzrocznością
Prowadzi wykład:
 • Wczesne stadia retinopatii cukrzycowej – czy można zrobić coś więcej ? - działania w gabinecie diabetologa
Prowadzi wykład:
 • Stożek od A do Z
Prowadzi wykład:
 • Implant iStent i fakoemulsyfikacja zaćmy jako metoda leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta – obserwacja 24-miesięczna
Prowadzi wykłady:
 • Ocena zmian parametrów określających stan powierzchni oka po zastosowaniu preparatów suplementujących frakcję lipidową filmu łzowego
 • Rola moksyfloksacyny w leczeniu bakteryjnych zakażeń oka
 • Zespół Suchego Oka (ZSO) - zastosowanie zaawansowanego połączenia dekspantenolu i hydroksypropylocelulozy
 • Stożek od A do Z
Prowadzi wykład:
 • Zabiegi refrakcyjne po przeszczepie rogówki
Prowadzi wykład:
 • Grubość naczyniówki w otworach warstwowych plamki w badaniu swept source OCT
Prowadzi wykłady:
 • Fakoemulsyfikacja zaćmy z wszczepem soczewki wieloogniskowej TECNIS Synergy - pierwsze doświadczenia
 • Korekcja wysokiej krótkowzroczności za pomocą soczewki fakijnej EVO Visian ICL
Prowadzi wykład:
 • Korelacja między grubością siatkówki a gęstością naczyń w splocie powierzchownym i głębokim w oczach pacjentów z chorobą Alzheimera
Prowadzi wykłady:
 • Współczesne farmakologiczne metody leczenia jaskry
 • Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Taptiqomu w terapii jaskry
Prowadzi wykład:
 • Non-diffractive versus diffractive EDOF
Prowadzi wykład:
 • Stożek od A do Z
Prowadzi wykład:
 • Stan narządu wzroku u pacjentów z kraniosynostozą zakwalifikowanych do operacji rekonstrukcyjnej czaszki – doniesienia wstępne
Prowadzi wykład:
 • Powikłania oczne chemioterapii w leczeniu białaczek u dzieci - doświadczenia Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Bydgoszczy
Prowadzi wykład:
 • Spontaniczne odłączenie ciała szklistego u 11-letniej dziewczynki z zapaleniem części pośredniej błony naczyniowej po iniekcji anty-VEGF – opis przypadku
Prowadzi wykład:
 • Porównanie technik wtórnego wszczeczepu sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej po przeszczepie drążącym rogówki
Prowadzi wykład:
 • Przejściowe niedokrwienie siatkówki i nerwu wzrokowego u pacjenta po urazie penetrującym gałki ocznej prawej z ciałem obcym wewnątrzgałkowym - opis przypadku
Prowadzi wykłady:
 • Blok źreniczny po usunięciu zaćmy wrodzonej u niemowląt - analiza przypadków
 • Diagnostyka i obrazowanie druzów głowy nerwu wzrokowego u dzieci
Prowadzi wykłady:
 • Analiza dynamiki zmian wybranych parametrów rogówki u pacjentów po przeszczepieniu błony Descemeta w obserwacji 6-miesięcznej
 • Ocena skuteczności stosowania kropli z surowicy własnej w leczeniu keratopatii neurotroficznej
 • Analiza porównawcza parametrów rogówki po przeszczepie warstwowym tylnym typu DSAEK vs. DMEK w obserwacji 6-miesięcznej
Prowadzi wykład:
 • Wpływ operacji usunięcia skrzydlika z jednoczasowym autoprzeszczepem spojówki na wybrane parametry rogówki
Prowadzi wykład:
 • Funkcja bioelektryczna drogi wzrokowej u pacjentów z mikrogruczolakami przysadki mózgowej
Prowadzi wykład:
 • Wybrane zaburzenia neurologiczne u dzieci
Prowadzi wykłady:
 • Porównanie struktury i funkcji siatkówki oraz nerwu wzrokowego u pacjentów z demielinizacyjnym pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego leczonych i nieleczonych steroidoterapią ogólnoustrojową
 • Analiza porównawcza funkcji wzroku po operacji zaćmy z wszczepieniem soczewek At Lisa Trifocal 839 MP i Tecnis Symfony – obserwacje 12-miesięczne
 • Badania elektrofizjologiczne w okulistycze
Prowadzi wykład:
 • Sterydoterapia miejscowa w zapaleniu błony naczyniowej
Prowadzi wykład:
 • Wczesne stadia retinopatii cukrzycowej – czy można zrobić coś więcej ? - dodatkowe wsparcie farmakoterapii
Prowadzi wykłady:
 • Kinesiotaping w opadającej powiece i niedomykaniu powiek - wprowadzenie
 • Odruchy pierwotne przetrwałe. Wpływ na ruchomość gałek ocznych i interpretację wybranych badań diagnostycznych okulistyczno-ortoptycznych - stan obecny i koncepcja własna
Prowadzi wykłady:
 • Wczesne stadia retinopatii cukrzycowej – czy można zrobić coś więcej ? - działania w gabinecie okulisty
 • Aktualizacja wytycznych diagnostyki i leczenia jaskry 2020
Prowadzi wykłady:
 • Efekty leczenia skojarzonego laserem diodowym i ranibizumabem oraz monoterapii ranibizumabem u noworodków z ciężkimi postaciami retinopatii wcześniaków
 • Występowanie wad refrakcji w grupie 8-letnich dzieci na terenie miasta Szczecin – analiza wyników badań w okresie 2017–2019
Prowadzi wykład:
 • Analiza skuteczności leczenia obrzęku plamki terapią doszklistkową anty VEGF w schemacie skojarzonym u pacjentów z retinopatią cukrzycową w dwuletniej obserwacji
Prowadzi wykłady:
 • PRESERFLO™ MicroShunt – leczenie jaskry w trudnych przypadkach
 • Innowacyjne jednoogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe TECNIS Eyhance IOL z większą głębią ostrości – korzyści dla pacjenta
 • Jak możemy chronić powierzchnię oka w okresie okołooperacyjnym aby poprawić wynik operacji zaćmy?
 • Jakość życia związana ze wzrokiem po implantacji sztucznej wewnątrzgałkowej soczewki trójogniskowej AcrySof IQ PanOptix
 • Nowoczesne metody korekcji wad wzroku - refrakcyjna wymiana soczewki i laserowa korekcja wad refrakcji wraz z korekcją astygmatyzmu
Prowadzi wykład:
 • Catalin — nowa twarz znanego leku
Prowadzi wykład:
 • Bilateral cataract surgery - the way to go?
Prowadzi wykład:
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne w opiece okołooperacyjnej po fakoemulsyfikacji zaćmy. Pranoprofen 0,1% jest dobrym rozwiązaniem
Prowadzi wykład:
 • Mechaniczna trombektomia w ostrym udarze mózgu spojrzeniem okulisty
Prowadzi wykłady:
 • Zabiegi laserem Nd:YAG - technika kapsulotomii, irydotomii i witreolizy
 • Zależność między tarciem oczu a grubością rogówki i keratometrią u dzieci chorujących na atopowe zapalenie skóry i dzieci zdrowych
Prowadzi wykład:
 • Dyskwalifikacja z operacji laserowej korekcji wzroku- przyczyny, alternatywy
Prowadzi wykłady:
 • Ewolucja neuropatii uciskowej w orbitopatii Gravesa o nietypowym przebiegu
 • Trudności w wykonaniu i interpretacji wzrokowych potencjałów wywołanych
 • Różnice w przebiegu wzrokowych potencjałów wywołanych w niedowidzeniu z powodu różnowzroczności i z powodu zeza
 • Badania elektrofizjologiczne w okulistycze
Prowadzi wykład:
 • Zastosowanie najnowszych generacji soczewek u pacjentów ze schorzeniami tylnego odcinka oka
Prowadzi wykłady:
 • Zastosowanie soczewek wewnątrzgałkowych z ciągłym przejściowym ogniskowaniem w chirurgii zaćmy u dzieci
 • Wrodzone przemieszczenie soczewek – objawy, diagnostyka i leczenie
 • Choroby oczu a podróżowanie samolotami
Prowadzi wykład:
 • Nietypowy przebieg toksoplazmozy ocznej – opis przypadku
Prowadzi wykład:
 • Porównanie wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego między pomiarami tonometrem I-care, ORA oraz aplanacyjnym Goldmanna
Prowadzi wykłady:
 • Czerniak błony naczyniowej u dzieci i młodych dorosłych
 • Duży ciemny guz w oku – czy to jest czerniak?
Prowadzi wykłady:
 • Wyniki odległe leczenia ograniczonych naczyniaków naczyniówki
 • Ultrasonografia i ultrabiomikroskopia w praktyce okulistycznej – kurs dla zaawansowanych
Prowadzi wykład:
 • Presbyond LBV – nowe możliwości korekcji presbiopii
Prowadzi wykłady:
 • Stężenie trimetyloaminy, toksycznego metabolitu bakterii jelitowych, jest podwyższone w cieczy wodnistej u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta przesączania
 • Nocny spadek ciśnienia tętniczego jest związany z podwyższoną objętością gałki ocznej w nocy. Badanie z wykorzystaniem czujnika Triggerfish
Prowadzi wykład:
 • Dokładność, czułość i specyficzność metod kalkulacji mocy soczewki wewnątrzgałkowej dla gałek o długości krótszej niż 22.0 mm
Prowadzi wykłady:
 • Aktualności Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
 • Podziękowania dla Partnerów
Prowadzi wykład:
 • Ocena leczenia krótkowzroczności u dzieci z użyciem 0,01% atropiny
Prowadzi wykłady:
 • Ocena korelacji pomiędzy stężeniem we krwi obwodowej czynników angiopoetycznych i cytokin zapalnych oraz poziomem ekspresji wybranych miRNA i polimorfizmem CFH Y402H u pacjentów z AMD – próba poszukiwania ogólnoustrojowych biomarkerów diagnostycznych
 • Rola czynników genetycznych w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem: polimorfizm pojedynczego nukleotydu genu PRPH2 jako czynnik ryzyka choroby
Prowadzi wykład:
 • Beovu – czy rzadziej podawane iniekcje anty-VEGF są odpowiedzią na czas pandemii?
Prowadzi wykład:
 • Laseroterpia jaskry - współczesne możliwości i zmieniające się algorytmy postępowania
Prowadzi wykład:
 • Porównanie pomiarów nerwu wzrokowego w badaniach optycznej koherentnej tomografii typu domeny spektralnej i Swept-Source
Prowadzi wykład:
 • Pierwsza pomoc w terapii zaburzeń filmu łzowego
Prowadzi wykład:
 • Ocena zmian w mikrokrążeniu siatkówki u pacjentów z chorobą Alzheimera oraz z jaskrą pierwotnie otwartego kąta za pomocą angiografii optycznej koherentnej tomografii
Prowadzi wykład:
 • Odwarstwienie siatkówki w szczelinie naczyniówki i siatkówki gałki ocznej - wyzwanie dla chirurga witreoretinalnego
Prowadzi wykład:
 • Zmiana profilu wcześniaka trafiającego pod opiekę okulisty – analiza populacji dzieci urodzonych przedwcześnie na przełomie ostatnich 20 lat w Oddziale Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy
Prowadzi wykład:
 • Z poradni na salę operacyjną. Czy leczenie pooperacyjne jaskry jest zdeterminowane wcześniejszą terapią zachowawczą?
Prowadzi wykład:
 • Kwalifikacja pacjentów do poszczególnych metod chirurgicznego leczenia wad refrakcji
Prowadzi wykład:
 • Zależność między tarciem oczu a grubością rogówki i keratometrią u dzieci chorujących na atopowe zapalenie skóry i dzieci zdrowych